<output id="vc7nm"></output>
<big id="vc7nm"><menuitem id="vc7nm"></menuitem></big>

  <meter id="vc7nm"></meter>

  Scala求和例子

  3/8/2017来源:ASP.NET技巧人气:9057

  def sum(f: Int => Int)(a: Int)(b: Int): Int = { @annotation.tailrec def loop(n: Int, acc: Int): Int = { if (n > b) { PRintln(s"n=${n},acc=${acc}") acc } else { println(s"n=${n},acc=${acc}") loop(n + 1, acc + f(n)) } } loop(a, 0) } sum(x => x)(1)(5) sum(x => x*x)(1)(5) //使用通配符 val sumSqure = sum(x => x * x)_ sumSqure(1)(5)

  =>可以理解为映射关系 柯里化和偏应用函数  金诺时时彩软件怎么样

  <output id="vc7nm"></output>
  <big id="vc7nm"><menuitem id="vc7nm"></menuitem></big>

  <meter id="vc7nm"></meter>

  <output id="vc7nm"></output>
  <big id="vc7nm"><menuitem id="vc7nm"></menuitem></big>

  <meter id="vc7nm"></meter>
  刀塔自走棋头像 上海十一选五走势图表爱彩乐彩乐 新五龙传说免费试玩 qq麻将 游戏币充值 骑士vs国王 权杖女王游戏 北京斯帕尔沙发床 明日之后白树高地五个特殊宝箱位置 边锋三国杀手游官方版 勃艮第大学第戎